Jakt

Jakt

illustrasjon jeger

Jakt på Hardangervidda

Hardangervidda er Europas største høyfjellsplatå og et populært område for jakt. Villreinjakta er nok det de fleste forbinder med vidda, men på Hardangervidda er det også tillatt å jakte på småvilt, ryper, hare, rødrev, gjess og and. Villreinstammen på Hardangervidda er Europas største og ligger i Norges største villreinområde – Hardangervidda Nasjonalpark

 

Naturressursene på Hardangervidda har hatt en stor betydning for bygdene i randsonen gjennom århundrer og fiske, jakt og beiteområder har fulgt oss i generasjoner. Jaktinteressen har dype røtter hos mange i området den dag i dag, og er en stor del av livsstilen og kulturen til bygdefolket. Her er det et unikt dyreliv med blant annet jaktfalk, kongeørn, fjellrev, rype og villrein. 

Reinsdyra kom til Hardangervidda etter siste istid, og sammen med reinsdyra kom menneskene. Gjennom jakt var det ikke bare behovet for mat som ble dekket, men også klær, redskaper og til og med ly mot vær og vind. 

småviltjakt hardangervidda

 

 

Småviltjakt

 

Småviltjaka er ettertrakta og Hetteområdet er regulert med egne jaktkort. Det er mulig å leie hyttene på Hette i jaktperioder. De ulike jaktområdene på Hardangervidda krever ulike jaktkort. 

 

Jaktkort selges på Øvre Numedal Statsallmennings hjemmesider.

Villreinjakt

Villreinstammen på Hardangervidda er Europas største og villeste, og har sitt leveområde fordelt over 8000km2. Reinsjakta er for mange årets høydepunkt og foregår både i og utenfor nasjonalpark grensen. Hardangervidda er inndelt i ulike jaktområder som har forskjellige regler og jaktkort. Hette ligger i jaktområdet til Øvre Numedal Statsallmenning, men helt på grensen til Kompaniet så her er det mange muligheter for jakt i forskjellige jaktområder. Det er mulig å leie hyttene på hette i jaktperioder.

 

 

Jaktkort selges på Øvre Numedal Statsallmennings hjemmesider.

 

 

Reinsdyr gevir hardangervidda
Spill av video

Kontakt oss

post@hardangerviddaopplevelser.com

+47 95 10 37 77
+47 90 99 30 30

Uvdalsvegen 639, 3632 Uvdal​

nn_NO