Jakt

Jakt

illustrasjon jeger

Jakt på Hardangervidda

Hardangervidda er Europas største høyfjellsplatå og et populært område for jakt. Villreinjakta er nok det de fleste forbinder med vidda, men på Hardangervidda er det også tillatt å jakte på småvilt, ryper, hare, rødrev, gjess og and. 

 
Spill av video
småviltjakt hardangervidda

 

 

Småviltjakt

 

Småviltjaka er ettertrakta og Hetteområdet er regulert med egne jaktkort. Det er mulig å leie hyttene på Hette i jaktperioder. De ulike jaktområdene på Hardangervidda krever ulike jaktkort. 

 

Jaktkort selges på Øvre Numedal Statsallmennings hjemmesider.

Villreinjakt

Her er det et unikt dyreliv med blant annet jaktfalk, kongeørn, fjellrev og villrein. Villreinstammen på Hardangervidda er Europas største og villeste. Hardangervidda er inndelt i ulike jaktområder som har forskjellige regler og jaktkort. 

 

Jaktkort selges på Øvre Numedal Statsallmennings hjemmesider.

 

 

Reinsdyr gevir hardangervidda

Jakt på Hardangervidda

Naturressursene på Hardangervidda har hatt en stor betydning for bygdene omkring. Fiske, jakt og beiteområder har fulgt oss i generasjoner. Jaktinteressen har dype røtter hos mange i området den dag i dag, og er en stor del av livsstilen og kulturen til bygdefolket. Her er det et unikt dyreliv med blant annet jaktfalk, kongeørn, fjellrev, rype og villrein. 

Reinsdyra kom til Hardangervidda etter siste istid, og sammen med reinsdyra kom menneskene. Villreinstammen på Hardangervidda er Europas største. Gjennom jakt var det ikke bare behovet for mat som ble dekket, men også klær, redskap og til og med ly mot vær og vind ble tilfredsstilt. 

Kontakt oss

post@hardangerviddaopplevelser.com

+47 95 10 37 77
+47 90 99 30 30

Uvdalsvegen 639, 3632 Uvdal​

nn_NO